M Á M E   S T Á L E   O T E V Ř E N O

Z V E M E   V Á S   N A   N Á K U P

D O   N A Š Í   P R O D E J N Y

 

P R O D E J N A   J E   P R A V I D E L N Ě
D E Z I N F I K O V Á N A
O Z O N E M

 

V S T U P   D O   P R O D E J N Y   J E   P O V O L E N
P O U Z E   S   O C H R A N O U   H O R N Í C H
C E S T   D Ý C H A C Í C H   ( Ú S T A,   N O S )
P O M O C Í   O C H R A N Ý C H   P R O S T Ř E D K Ů
J A K O   J E   R O U Š K A,   R E S P I R Á T O R,
Ú S T E N K A,   Š Á T E K,   Š Á L   N E B O   J I N É
P R O S T Ř E D K Y,   K T E R É   B R Á N Í
Š Í Ř E N Í   K A P É N E K

 

N A Ř Í Z E N Í   V L Á DY   Č E S K É   R E P U B L I K Y:
O D   S T Ř E D Y   1 8. 1 1. 2 0 2 0   P L A T Í,
Ž E   N A   J E D N O H O   Z Á K A Z N Í K A
M U S Í   B Ý T   Z A B E Z P E Č E N A   P O D L A H O V Á   P L O C H A 15 m2.
P O   P Ř E P O Č T U   P L A T Í,   Ž E   S O U Č A S N Ě   M Ů Ž E  B Ý T   V   T É T O   P R O D E J N Ě   M A X I M Á L N Ě   16   Z Á K A Z N Í K Ů.

 

Vážení zákazníci.
Je opravdu těžká doba, která se v podstatě dotýká nás všech.
Každý máme oprávněné starosti o své zdraví a o zdraví svých bližních. Samozřejmě, každý z nás má existenční starosti a v podstatě najít nějaký kompromis mezi těmito důležitými polohami lidského života je velmi těžké.
Se stejnými problémy bojuje i naše firma. Děláme všechno, aby provoz naší prodejny zůstal zachován, což se nám daří.
V rámci racionalizace jsme po dohodě s majitelem pasáže Hloučela
předčasně ukončili nájem naší druhé prodejny a tím se nám podařilo se celkem solidně připravit na druhou vlnu pandemie. Evidentně se nám to podařilo v posledním možném termínu.
Nyní provozujeme pouze jednu prodejnu, kterou vlastníme. Tím jsme optimalizovali provozní náklady a i při podstatě menších tržbách nám zatím nehrozí žádný finanční kolaps.
Otvírací doba je zachována Po – Pá 8:00 – 18:00
So 8:00 – 12:00
Prodejna je perfektně zásobena veškerým zbožím. Jsme i v této těžké době připraveni na vánoční nákupy.
Při vstupu do prodejny je nutné dodržovat všechny zákonné opatření.
Roušky, respirátory, dezinfekce ( ta je k dispozici pro Vás na prodejně).
Jelikož nám není lhostejné zdraví všech lidí, kteří se nachází v prodejně, tak jsme zakoupili vyvíječ ozonu. Pomocí ozonu prodejnu každou noc pravidelně dezinfikujeme.
Prosíme Vás, abyste se po prodejně pohybovali s požadovanými rozestupy 2 m a pohybovali se max. ve dvojicích.
Jsme tu pro Vás a uděláme všechno, abyste byli spokojeni jak s nákupem, tak s celkovým dojmem z naší prodejny.
Filip Škvařil