M Á M E   S T Á L E   O T E V Ř E N O

Z V E M E   V Á S   N A   N Á K U P

D O   N A Š Í   P R O D E J N Y

 

P R O D E J N A   J E   P R A V I D E L N Ě
D E Z I N F I K O V Á N A
O Z O N E M

 

V S T U P   D O   P R O D E J N Y   J E   P O V O L E N
P O U Z E   S   O C H R A N O U   H O R N Í C H
C E S T   D Ý C H A C Í C H   ( Ú S T A,   N O S )
P O M O C Í   O C H R A N Ý C H   P R O S T Ř E D K Ů
J A K O   J E   R O U Š K A,   R E S P I R Á T O R,
Ú S T E N K A,   Š Á T E K,   Š Á L   N E B O   J I N É
P R O S T Ř E D K Y,   K T E R É   B R Á N Í
Š Í Ř E N Í   K A P É N E K

 

N A Ř Í Z E N Í   V L Á DY   Č E S K É   R E P U B L I K Y:
O D   S T Ř E D Y   1 8. 1 1. 2 0 2 0   P L A T Í,
Ž E   N A   J E D N O H O   Z Á K A Z N Í K A
M U S Í   B Ý T   Z A B E Z P E Č E N A   P O D L A H O V Á   P L O C H A 15 m2.
P O   P Ř E P O Č T U   P L A T Í,   Ž E   S O U Č A S N Ě   M Ů Ž E  B Ý T   V   T É T O   P R O D E J N Ě   M A X I M Á L N Ě   16   Z Á K A Z N Í K Ů.

 

Vážení zákazníci.
Je opravdu těžká doba, která se v podstatě dotýká nás všech.
Každý máme oprávněné starosti o své zdraví a o zdraví svých bližních. Samozřejmě, každý z nás má existenční starosti a v podstatě najít nějaký kompromis mezi těmito důležitými polohami lidského života je velmi těžké.
Se stejnými problémy bojuje i naše firma. Děláme všechno, aby provoz naší prodejny zůstal zachován, což se nám daří.
V rámci racionalizace jsme po dohodě s majitelem pasáže Hloučela
předčasně ukončili nájem naší druhé prodejny a tím se nám podařilo se celkem solidně připravit na druhou vlnu pandemie. Evidentně se nám to podařilo v posledním možném termínu.
Nyní provozujeme pouze jednu prodejnu, kterou vlastníme. Tím jsme optimalizovali provozní náklady a i při podstatě menších tržbách nám zatím nehrozí žádný finanční kolaps.
Otvírací doba je zachována Po – Pá 8:00 – 18:00
So 8:00 – 12:00
Prodejna je perfektně zásobena veškerým zbožím. Jsme i v této těžké době připraveni na vánoční nákupy.
Při vstupu do prodejny je nutné dodržovat všechny zákonné opatření.
Roušky, respirátory, dezinfekce ( ta je k dispozici pro Vás na prodejně).
Jelikož nám není lhostejné zdraví všech lidí, kteří se nachází v prodejně, tak jsme zakoupili vyvíječ ozonu. Pomocí ozonu prodejnu každou noc pravidelně dezinfikujeme.
Prosíme Vás, abyste se po prodejně pohybovali s požadovanými rozestupy 2 m a pohybovali se max. ve dvojicích.
Jsme tu pro Vás a uděláme všechno, abyste byli spokojeni jak s nákupem, tak s celkovým dojmem z naší prodejny.
Filip Škvařil

Společnost JASKVA je zavednou firmou v oblasti prodeje domácích a kuchyňských potřeb. Společnost působí v Prostějově, kde provozuje prodejny na Svatoplukově a Plumlovské ulici. V posledních letech se nabízený sortiment rozšířil mimo standardní kuchyňské potřeby i na domácí portřeby, tedy zboží určné pro dům, domácnost a zahradu.

Najdete nás také na

Jsme tu pro Vás již od roku 1932

Sortiment kuchyňských a domácích potřeb

Soustředíme se na permanentní růst a rozvoj služeb pro své zákazníky, a proto nabízíme rozsáhlý sortiment kuchyňských a domácích potřeb především od renomovaných českých výrobců, výrobců ze států EU ale i ze zemí celého světa. Kuchyňské a domácí potřeby máme vždy skladem či vystavené rovnou na prodejně.

Přijďte se přesvědčit osobně a nakupte kvalitní nádobí pro pečení a vaření, nerezové příbory a další kuchyňské náčiní.

Obrovský výběr z tisíce produktů nejen pro kuchyň, ale i pro dům, domácnost a zahradu – to je JASKVA.

Akční zboží

Vyberte si akčního zboží z našeho sortimentu.
Díky našim akčním cenám ušetříte za nákup až stovky korun
…více info

Výprodejové zboží

Vyberte si zboží z výprodeje a ušetříte.
Pořiďte si zboží výrazně levněji … více info

Historie společnosti

Firmu JASKVA (název JASKVA je odvozen od začátečních slabik jména a příjmení) založil v roce 1919 můj praděda Jan Škvařil po návratu z 1. světové války. Praděda byl pánský krejčí a zabýval se výrobou a prodejem svrchního oblečení (kalhoty, saka, obleky, svrchníky, apod.). V roce 1936 postavil stávající budovu, ve které byl obchod, šicí dílna a byt, ve kterém bydlel. V roce 1954 přešla budova do vlastnictví mého dědy, kterému komunisti v roce 1956 všechno ukradli. Praděda bydlel dál „ ve svém domě“ a platil komunistům nájem.

V roce 1991 byl dům v dezolátním stavu v rámci restitucí vrácen mému dědovi, který měl v tu dobu již 70 roků. Děda v roce 1992 převedl dům na mého otce, který vzkřísil firmu JASKVA a ta se opět zapsala do portfolia prostějovských rodinných firem. Jelikož nikdo z nás neměl žádný vztah k textilnímu sortimentu, tak se pokračovalo se sortimentem kuchyňských potřeb, které tam byly asi 20 roků před restitucí. Od roku 1992 proběhlo několik rekonstrukcí a přístavba.

Výsledkem je moderní prodejna, která se zvětšila z původních 80 m2 na současných 240 m2. Obchod má nové výlohy, nové úsporné LED osvětlení a FV elektrárnu na střeše. Prodejna je klimatizována a je vybavena kamerovým systémem. Současný sortiment z původních kuchyňských potřeb se rozšířil o domácí potřeby a částečně o potřeby pro zahradu. Vedeme veškeré běžné zboží vyráběné v našem sortimentu v České republice a také celou řadu dovozového zboží. V naší prodejně je možné zakoupit i luxusní zboží renomovaných světových výrobců.

V současné době jsem majitelem firmy já, jako příslušník čtvrté generace rodiny Škvařilů. V roce 2017 jsme oslavili 25. výročí vzniku firmy JASKVA – KUCHYŇSKÉ POTŘEBY. V roce 2019 uplyne od založení firmy JASKVA 100 roků.

Kontaktní údaje a adresy provozoven

Interiér a exteriér naší provozovny